Realitzem el tractament i decoració general de paraments interiors i exteriors amb la finalitat de conservar l’estètica i la seguretat dels immobles. Així mateix treballem els espais que busquen un resultat final d’alta decoració amb les tècniques decoratives més avançades i que destaquen per la seva efectivitat i elegància.

 • Revestiments decoratius (estucs a la cal, patines, veladures, oxidacions, etc.).
 • Col.locació de papers pintats i especials.
 • Aïllament de paraments i semilacats.
 • Col.locació de falsos sostres en sistema de pladur.
 • Patis de llum amb sistema d’elevació.
 • Pintures plàstiques al silicat, rugoses i llises.
 • Reconstrucció de motllures, cornises i altres elements d’ornamentació.
 • Tractaments incolors hidrofugants que no alteren el color natural indicats per la pedra natural, obra vista, formigó, etc.
 • Pintures tixotròpiques per llocs amb problemes de cobriment.
 • Antigraffitis.
 • Decapats i granallats per elements de qualsevol tipus.
 • Decoració d’elements metàl.lics (oxidacions).
 • Decoració de la fusta.
 • Tractament i acabats d’elements especials (galvanitzats, plàstics, aluminis).
Tractament i decoració
Tractament i decoració