Posem especial èmfasi en l’aplicació amb productes ecològics i sanitaris.

En les instal.lacions on es manipulen productes per al consum humà o animal, i també en centres d’Atenció Sanitària, Laboratoris farmacèutics, alimentaris o cosmètics.

(Productes homologats d’acord a la normativa de Sanitat).


Revestiments sanitaris Revestiments sanitaris