Els sistemes d’aplicació de pintura anticorrosiva, degut al seu elevat poder de protecció, la seva gran resistència i la seva assequibilitat, constitueixen la opció més versàtil per al manteniment de tot tipus d’instal.lacions. Tot això, juntament amb les capes intermitges i recobriments d’acabat tipus alcídics i poliuretans, proporciona alta resistència a la intempèrie, la humitat, els raigs UV i les agressions químiques.

Sistemes d’aplicació recomanats per: dipòsits de magatzem de qualsevol producte, maquinària industrial, estructures metàl.liques, xarxa de canonades, bombes, platines, etc.

Anticorrosió i manteniment industrial Anticorrosió i manteniment industrial Anticorrosió i manteniment industrial