PINTORS MARTINEZ és una empresa familiar amb més de 40 d’anys d’experiència en l’àmbit de la pintura industrial i decorativa. Des d’un principi, l’objectiu del nostre equip ha estat oferir al client la millor gamma de serveis per cada projecte. Per aquest motiu, hem apostat per una formació contínua i per una selecció de productes de gran qualitat i reconegut prestigi, garantits pel nostre gremi professional.

D’aquesta manera, hem anat adaptant eficaçment totes les innovacions tècniques del sector que ens permeten oferir un servei tècnic qualificat i de màxima professionalització.

Realitzem treballs en altura amb sistemes homologats:

- Bastida tubular
- Sistemes anticaigudes
- Equips d’elevació

Aquesta especialització requereix un factor de seguretat molt elevat i un equip mecànic i humà específic per treballs en altura i llocs confinats. Per aquest motiu, la nostra empresa s’acull a l’evaluació de riscos laborals més exigent i amb amb material de treball homologat.

Tot per respondre a la confiança dels nostres clients i garantir un resultat segur i eficaç.

 

També realitzem treballs de pintura decorativa.

Metodologia:

Tots els nostres projectes tenen un objectiu comú: garantir un resultat òptim. Per aconseguir-ho, seguim un mètode de treball propi basat en l’anàlisi previ i la supervisió contínua.

 

Etapes:

1. Estudi previ de l’obra:
Anàlisi de necessitats.
2. Assessorament professional:
Presentació de propostes més adeqüades en funció de les prioritats rebudes, especificant tots els detalls.
3. Control tècnic:
Anàlisi contínu de la qualitat dels acabats. Especial atenció a la mínima afectació en l’entorn.

Realització dels treballs seguint les normes de qualitat, higiene i seguretat més exigents.

El nostre servei de manteniment es troba a la disposició dels nostres clients per solucionar els canvis o incidències que puguin sorgir durant la realització del projecte.
A més, dediquem especial atenció a la neteja perque sabem que els nostres clients no només demanen un acabat de qualitat sino que també necessiten una zona de treball neta i lliure d’obstacles.

De la mateixa manera, també ens adaptem en tot moment a les seves necessitats d’horari per no alterar el funcionament normal de l’empresa.